APL News

The Nights - Avicii

Theo Zing Bài hát kể lại cuộc trò chuyện của người cha với con trai mình, với lời dặn dò: "Một ngày nào đó con sẽ bỏ lại thế giới sau lưng, nên hãy sống một...