APL News

Ảnh hiếm về lễ tế đàn Nam Giao ở Huế năm 1942


Loạt ảnh tư liệu quý giá về lễ tế đàn Nam Giao ở kinh thành Huế năm 1942 do người Pháp thực hiện.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 1

Kiệu vua Bảo Đại rời Hoàng cung đề làm lễ tế đàn Nam Giao ở phía Nam kinh thành Huế năm 1942. Ảnh tư liệu.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 2

Cận cảnh kiệu vua Bảo Đại và đoàn tùy tùng. Ảnh tư liệu.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 3

Xe ngựa kéo chở hoàng thân triều Nguyễn đến đàn Nam Giao. Ảnh tư liệu.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 4

Đoàn xa giá di chuyển ven bờ sông Hương. Ảnh tư liệu.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 5

Kiệu vua đã ra đến vùng ngoại ô. Ảnh tư liệu.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 6

Dân chúng đứng rất đông bên đường để xem đoàn rước kiệu vua Bảo Đại đi qua. Ảnh tư liệu.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 7

Hoàng hậu Nam Phương chụp hình kiệu vua Bảo Đại đi qua. Bà đi cùng với các con và cháu gái của mình. Ảnh tư liệu.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 8

Vẻ mặt rạng rỡ của Nam Phương Hoàng hậu. Ảnh tư liệu.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 9

Kiệu vua Hướng về đàn Nam Giao. Ảnh tư liệu.

Anh hiem ve le te dan Nam Giao o Hue nam 1942 - Anh 10

Những người lính khiêng lá cờ có thêu hình các chòm sao dùng để tế lễ. Ảnh tư liệu.

T.B (tổng hợp)

Chia sẽ bài viết

Cùng chủ đề