APL News

Giám sát các dự án đầu tư theo hình thức PPP


Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư ba dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư tuân thủ nghiêm quy định về đầu tư xây dựng, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Giam sat cac du an dau tu theo hinh thuc PPP - Anh 1

Các cơ quan được giao chuẩn bị dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án theo hình thức PPP.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 15/2015/NÐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP,…

PV

Chia sẽ bài viết

Cùng chủ đề