APL News

Hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn trong khu dân cư


Bình quân trên 75% mâu thuẫn, tranh chấp mỗi năm ở khu dân cư đã được các hòa giải viên của quận Hai Bà Trưng hòa giải thành.

Hàng năm, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng xảy ra khoảng gần 300 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ ở khu dân cư. Các mâu thuẫn đã được các hòa giải viên nắm bắt, phát hiện và hòa giải kịp thời. Bình quân trên 75% mâu thuẫn, tranh chấp mỗi năm đã được các hòa giải viên hòa giải thành.

Qua đó, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận, hạn chế xảy ra những vụ việc mâu thuẫn, xích mích kéo dài dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

Hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn trong khu dân cư - Ảnh 1

Tổ hòa giải viên phường Vĩnh Tuy họp bàn nâng cao chất lượng hòa giải Ảnh: KTDT

Hiện toàn quận Hai Bà Trưng có 216 tổ hòa giải, với tổng số hòa giải viên là 1.321 hòa giải viên. Bình quân mỗi tổ hòa giải có từ 5 đến 7 hòa giải viên. Thành phần chủ yếu của tổ hòa giải bao gồm những người có uy tín, trách nhiệm ở khu dân cư như: Tổ trưởng tổ dân phố, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, đoàn thanh niên...

Để nâng cao chất lượng hòa giải viên, công tác bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên được quận Hai Bà Trưng quan tâm triển khai. Các tổ hòa giải và hòa giải viên thường xuyên được cung cấp các tài liệu tuyên truyền, các văn bản pháp luật mới ban hành; được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong năm 2017, ngay từ đầu năm quận đã tổ chức 02 lớp tập huấn về Luật Hòa giải ở cơ sở năm và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải thực tế ở cơ sở cho hơn 300 hòa giải viên cơ sở là tổ trưởng, tổ phó các tổ hòa giải.

Trong năm còn tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền luật khiếu nại, luật tố cáo, luật tiếp công dân tới hơn 1.200 hòa giải viên cơ sở. Kinh phí chi cho hòa giải cũng đã được quan tâm thực hiện.

Thanh Hải

Chia sẽ bài viết

Cùng chủ đề