APL News

Vì sao một số trường đại học từ chối kiểm định trong nước?


Điều gì khiến một số trường đại học từ chối tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Việc một số trường đại học từ chối tham gia kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo vừa qua đã gây chú ý trong dư luận. Vì sao các trường lại từ chối kiểm định, có phải các trường chỉ quan tâm tới kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế mà không quan tâm tới kiểm định trong nước?

Trung tâm tin tức VTV24.

Chia sẽ bài viết

Cùng chủ đề