APL News

Nguồn: Công Lý / Có 372 tin liên quan

Thí sinh tham gia đường lên đỉnh Olympia sẽ được xét tuyển kết hợp vào ĐH Kinh tế quốc dân

Theo Công Lý Một thông tin đáng chú mà trường ĐH Kinh tế quốc dân đưa vào đề án tuyển sinh năm 2018 chính là những thí sinh thi tuần của chương trình đường lên đỉnh Olympia có tổ hợp môn xét tuyển của trường đạt từ 18 điểm trở lên sẽ được xét tuyển kết hợp ở trường.