APL News

Nguồn: Hà Nội Mới / Có 251 tin liên quan

Internet giúp thay đổi cuộc sống

Theo Hà Nội Mới Ngày 19-11-1997, internet chính thức xuất hiện tại Việt Nam. Ngày 1-12-1997, dịch vụ internet được cung cấp rộng rãi tới người dùng. Đến nay, sau 20 năm, internet trở thành một dịch vụ thiết yếu đối với đời sống xã hội và là nền tảng kết nối, góp phần giúp thay đổi cuộc sống con người.