APL News

Nguồn: ICTNews / Có 301 tin liên quan

Mạng nhện cáp chắn ngang cửa nhà dân ở Hà Nội: Mỗi ngày thợ đến cắt bỏ 1 sợi dây

Theo ICTNews Sau khi báo chí phản ánh, thì có hai tốp thợ đến nhà anh Trường để kiểm tra xem xét bó dây cáp, khi rời đi thì một tốp thợ cắt bỏ đi 1 sợi dây, còn 1 tốp thợ rút đi 2 sợi dây. Tổng cộng có 3 sợi dây cáp cũ được cắt bỏ, còn bó cáp to đùng thì vẫn nằm chình ình ngay chỗ cũ.