APL News

Nguồn: Khỏe Plus / Có 331 tin liên quan

Không phải chồng vũ phu, đây mới là điều phụ nữ sợ nhất trong hôn nhân

Theo Khỏe Plus Mẹ từng nói với tôi, chồng vũ phu có thể bỏ, bởi sống chung với người chồng bạo lực, tôi sẽ chẳng biết ngày mai của mình như thế nào. Sống chung với nhau có 3 mặt con rồi, anh chưa đánh tôi dù chỉ một cái, nhưng sự vô tâm của anh còn khiến tôi sợ hãi gấp trăm lần bạo lực gia đình.