APL News

Nguồn: Chính Phủ / Có 234 tin liên quan

Hà Nội chuẩn bị cho gần 80.000 thí sinh thi THPT quốc gia 2018

Theo Chính Phủ Ngày 24-5, UBND tỉnh Quảng Nam họp bàn kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp. Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Quảng Nam gồm 39 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh làm Trưởng ban.