APL News

Nguồn: PLO / Có 1844 tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Nga là "khởi đầu tốt đẹp"?

Theo PLO Đây là một câu hỏi lớn mà chắc chắn hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga lần này chưa đủ để trả lời. Vẫn còn quá nhiều nghi ngờ và biểu hiện của sự miễn cưỡng nhưng cũng có đủ dấu hiệu lạc quan trong quan hệ Mỹ-Nga và các vấn đề quốc tế hiện nay.