APL News

Nguồn: Khác / Có 6879 tin liên quan

Sợ "dẫm lên vết xe cũ", nhà sản xuất cắt đoạn Trà Ngọc Hằng chia sẻ phá thai vì bạn trai đại gia?

Theo Khác Trong báo cáo định tính của UN Women cuối năm 2016, nhóm nữ chuyển giới ở Việt Nam đặc biệt dễ bị bạo lực tình dục. Những cô gái chuyển giới xác nhận với Pháp Luật TP.HCM thực trạng đó và cho biết sự phân biệt đối xử với người chuyển giới là nguyên nhân chính.