APL News

Nguồn: Pháp Luật VN / Có 384 tin liên quan

Cận Tết, giá cam tăng mạnh

Theo Pháp Luật VN Ngày Phòng chống ung thư thế giới 4/2 năm nay có chủ đề "Chúng ta có thể, tôi có thể". Thông điệp nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân và kêu gọi cộng đồng khám, sàng lọc, phát hiện ung thư sớm, góp phần điều trị hiệu quả bệnh