APL News

Nguồn: Thanh Niên / Có 1612 tin liên quan

E5 A92 bắt đầu thay thế hoàn toàn xăng A92

Theo Thanh Niên Trong muôn mặt của Sài Gòn trước 1975, hình ảnh những người lao động lam lũ trên đường phố luôn là để tài sống động. Không đến nỗi phải "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" nhưng họ cũng đã đổ biết bao mồ hôi công sức để có được bát cơm.