APL News

Nguồn: Tin Tức TTXVN / Có 736 tin liên quan

Khánh thành Cột cờ biên giới Lũng Pô

Theo Tin Tức TTXVN Trong thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ vào năm 1972, hầm Chỉ huy Tác chiến cùng một lúc thực hiện 3 nhiệm vụ lớn: Chỉ huy bắn rơi nhiều máy bay Mỹ; đảm bảo giao thông chi viện cho miền Nam; tổ chức thế trận phòng không nhân dân