APL News

Nguồn: Tổ Quốc / Có 286 tin liên quan

Bỏ lại Syria, Iraq tận diệt đến cùng IS

Theo Tổ Quốc Ngày 10.12, nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay, Chủ tịch tỉnh này vừa ra quyết định thu hồi Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba đã cấp cho ông Trần Văn Vân – Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Bình Phước...

Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số

Theo Tổ Quốc Việt Nam sẽ chính thức gia nhập hai hiệp ước về internet của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Đó là Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của WIPO (WPPT) tạo cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền biểu diễn và bản ghi âm, và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.Việt Nam sẽ chính thức gia nhập hai hiệp ước về internet của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Đó là Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của WIPO (WPPT) tạo cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền biểu diễn và bản ghi âm, và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ. Việt Nam sẽ chính thức gia nhập hai hiệp ước về internet của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Đó là Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của WIPO (WPPT) tạo cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền biểu diễn và bản ghi âm, và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.