APL News

Nguồn: VnReview / Có 267 tin liên quan

Phát hiện bất ngờ: Hầu hết nước đóng chai có chứa các hạt nhựa siêu nhỏ

Theo VnReview Những năm qua, ngành Thép Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, giữ vai trò quan trọng trong ngành Thép khu vực và ngày càng cải thiện vị trí trên thế giới. Tuy nhiên, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay cũng đặt ra cho ngành Thép Việt Nam nhiều sức ép, đòi hỏi các doanh nghiệp thép phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy nội lực, tăng cường hợp tác để thúc đẩy ngành Thép Việt Nam tăng trưởng và phát triển ổn định, bền vững.