Công Nghệ Giáo Dục

In, phát hành sách Tiếng Việt lớp 1- CNGD tăng 13 lần

Dù là sách tham khảo nhưng số lượng in, phát hành sách mô hình trường học mới (VNEN) và sách Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục (CNGD) tăng đột biến.

Bộ Giáo dục & Đào tạo chính thức lên tiếng giải trình về sách Công nghệ Giáo dục củ GS Hồ Ngọc Đại

Sau khi có kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo nêu lí do áp dụng sách Công nghê giáo dục cũng như giải trình rõ về mô hình trường học mới VNEN.

Sách giáo khoa: Độc quyền khép kín!

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức biên soạn vừa tổ chức thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo xuất bản, in và phát hành SGK đã tạo ra thế độc quyền khép kín trong tất cả các khâu

GS Hồ Ngọc Đại: Tôi từng kiến nghị cần tặng sách giáo khoa, phát miễn phí cho học sinh lớp 1

GS Hồ Ngọc Đại quan niệm, lớp 1 là lớp rất quan trọng. Nhà nước, nhân dân cần có quà cho trẻ lớp 1 để các em có sách mới, quần áo mới. Ông từng kiến nghị cần tặng sách giáo khoa , phát miễn phí cho trẻ lớp 1, coi đó là món quà đầu tiên cuộc đời dành cho một đứa trẻ.

Áp dụng tài liệu Công nghệ giáo dục: Chơi vơi về pháp lý

Đến nay, việc tranh cãi về việc áp dụng sách

Triển khai tài liệu Công nghệ giáo dục: Thí điểm tự nguyện nhưng không hướng dẫn thực hiện

Theo Bộ GDĐT, tài liệu Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện của nhà trường, nhưng không hướng dẫn quy trình thực hiện.

Toàn cảnh hồ nước chuyển sang màu hồng rực rỡ ở Mỹ

Sau mấy vụ chữ Việt, công nghệ giáo dục, sự cố ở bệnh viện..., tôi càng không thể tin nổi đây là Việt Nam đất nước của tôi, dân tộc của tôi.