APL News

Nguồn: Tiin / Có 616 tin liên quan

Mất tích sau "Vietnam"s Next Top Model", Nguyễn Hợp đã bí mật sinh con?

Theo Tiin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo chấp thuận cho Tập đoàn Cao su Việt Nam được đăng ký giao dịch trên HNX đối với số cổ phần trúng đấu giá tổ chức ngày 2/2 vừa qua tại HOSE.Ngày 21/3 tới, 99,14 triệu cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) chính thức giao dịch trên UpCom với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.000 đồng...